rychle,kvaltně,bezpečně

Informace o nás

Hasiči zabezpečují výjezdy k požárům, živelným pohromám, pomáhají preventivně na úseku požární ochrany. Zabezpečujeme akce jako: setkání seniorů s projekcí zájezdů, školení preventistů okrsku, obvodu, vepřové hody, masopustní průvody, akce pořádané obcí, dětské dny, přátelské posezení, koncerty a další společenské akce. Objekt budovy pronajímáme na různé soukromé akce, jako oslavy narození dítěte, životní výročí, svatby a další akce.

Historie projektu

Hasiči v Janovicích byli v objektu bývalé židovské Synagogy od roku 1950, která již nevyhovovala dnešním podmínkám a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové Hasičské zbrojnice, kterou se podařilo vybudovat s přispěním kraje a státní dotace za 10 000 000 Kč a též nový automobil CAS 20 T 815 za 6 000000 Kč. Slavnostní otevření proběhlo v roce 2010.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons paul (dex)  © 2012 Všechna práva vyhrazena.